Báo giá sửa nhà ở Hà Nội trọn gói

STT Tên sản phẩm, dịch vụ Mô tả chi tiết Đơn giá nhân công Đơn giá vật liệu Thành tiền
1 Công tác phá dỡ
Phá dỡ tường 110 + vận chuyển 200.000 – 250.000 200.000 – 250.000
Đục nền nhà + vận chuyển 100.000 – 120.000 100.000 – 120.000
Đục gạch ốp tường + vận chuyển 100.000 – 120.000 100.000 – 120.000
Đục phá sàng bê tông 500.000 – 600.000 500.000 – 600.000
Tháo dỡ mái tôn 100.000 – 120.000 100.000 – 120.000
Dóc tường nhà vệ sinh + vận chuyển 100.000 – 120.000 100.000 – 120.000
2 Công tác xây trát hoàn thiện
Nhân công, vật liệu xây tường 100mm gạch ống 110,000 180,000 290,000
Nhân công, vật liệu xây tường 220mm gạch đặc 120,000 200,000 320,000
Nhân công, vật liệu trát tường trong nhà 80,000 70,000 150,000
3 Công tác ốp lát
Cán vữa nền nhà 90,000 40,000 130,000
Nhân công, vật liệu láng nền 2-:-4cm 80,000 60,000 140,000
Nhân công, vật liệu láng nền 5-:-10cm 100,000 – 135,000 60,000 – 85,000 160.000 – 220.000
Nhân công lát nền 120.000 – 150.000 120.000 – 150.000
Nhân công, vật liệu thô trát tường ốp 80,000 90,000 170,000
Nhân công, vật liệu thô ốp tường 120,000 40,000 160,000
Nhân công, vật liệu thô ốp len chân tường 80,000 40,000 120,000
4 Chống thấm
Công tác chống thấm nhà vệ sinh 160,000 160,000
Công tác chống thấm ban công 160,000 160,000
5 Trần thạch cao
Trần thả khung xương Hà Nội Khung Xương Hà Nội, Tấm Hà Nội 600 x 600mm 140,000
Trần thả khung xương Vĩnh Tường Khung Xương Vĩnh Tường, Vĩnh Tường 600 x 600mm 150,000
Trần chìm khung xương Hà Nội Khung Xương Hà Nội, Tấm Hà Nội 9mm 145,000
Trần chìm khung xương Vĩnh Tường Khung Xương Vĩnh Tường, Tấm Thái 9mm (Tấm Vĩnh Tường ) 155,000
Trần chìm chịu ẩm khung xương Hà Nội Khung Xương Hà Nội, Tấm chịu ẩm Hà Nội 9mm 175,000
Trần chìm chịu ẩm khung xương Vĩnh Tường Khung Xương Vĩnh Tường, Tấm chịu ẩm Thái 9mm (Tấm Vĩnh Tường ) 180,000
Vách thạch cao 1 mặt khung xương Hà Nội Khung Xương Hà Nội, Tấm Hà Nội 9mm 150,000
Vách thạch cao 1 mặt khung xương Vĩnh Tường Khung Xương Vĩnh Tường, Tấm Thái 9mm (Tấm Vĩnh Tường ) 170,000
Vách thạch cao 2 mặt khung xương Hà Nội Khung Xương Hà Nội, Tấm Hà Nội 9mm 290,000
Vách thạch cao 2 mặt khung xương Vĩnh Tường Khung Xương Vĩnh Tường, Tấm Thái 9mm (Tấm Vĩnh Tường ) 320,000
6 Sơn bả hoàn thiện
Sơn Maxilte Kinh tế Sơn 1 lót, 2 màu hoàn thiện 40,000
Sơn jotun Sơn 1 lót, 2 màu hoàn thiện 50,000
Sơn jotun dễ lau chùi Sơn 1 lót, 2 màu hoàn thiện 55,000
Sơn jotun majestic Sơn 1 lót, 2 màu hoàn thiện 60,000
Sơn dulux inspire Sơn 1 lót, 2 màu hoàn thiện 45,000
Sơn dulux lau chùi hiệu quả Sơn 1 lót, 2 màu hoàn thiện 50,000
Sơn dulux 5 in 1 Sơn 1 lót, 2 màu hoàn thiện 55,000
Sơnkinh tế Sơn 1 lót, 2 màu hoàn thiện 28,000